Badyet. Paano nagpakita si Jesus ng parisan sa pagtutuwid ng maling saloobin? Ano ang haypotesis? Paano magmarcott ng Papaya? Halimbawa, kapag nasa paaralan, kung minsan baka madama nilang para silang banyaga sa isang kakaibang lugar, isang daigdig na mahilig sa okultismo at nababalot ng kalungkutan at kawalang-pag-asa. (Genesis 40:15, talababa sa New World Translation of the Holy Scriptures—With References) Sa aklat ng Mga Awit, mababasa natin na dumanas pa si Jose ng higit na pahirap: “Sinaktan nila ng mga pangaw ang kaniyang mga paa, sa mga bakal ay nalagay ang kaniyang kaluluwa.” (Awit 105:17, 18) Kung minsan, ang mga bilanggo sa Ehipto ay iginagapos para matali sa likuran ang mga braso nila; ang iba ay may mga kulyar na bakal sa leeg. Ito ay sumasaklaw sa mga istraktura,institusyon,at mekanismo na batayan sa pagsasagawa ng mga gawaing pamproduksiyon upang sagutin ang mga pangunahing katanungang pangekonomiya. 9:46-48; 22:24-27) Hinugasan pa nga niya ang kanilang mga paa para ipakita ang ibig sabihin ng kapakumbabaan, isang katangian na dapat ipakita ng mga Kristiyanong tagapangasiwa.​—Basahin ang Juan 13:12-15; 1 Ped. Maaaring hindi natin maiwasang makahalubilo ang mga taong hindi sumusunod sa mga kautusan ng Diyos sa moral, pero hindi ibig sabihin na magpapadala na tayo sa maling mga impluwensiya. Sa gayon, ipinakita niya ang saloobing gaya ng kay Satanas na tumukso kay Jesus. (Roma 8:38, 39) Maguguniguni natin si Jose na sinasabi sa mahal niyang Ama sa langit ang kaniyang matinding paghihirap at pagkatapos ay makadama ng kapayapaan at kapanatagan na maibibigay lamang ng “Diyos ng buong kaaliwan.” (2 Corinto 1:3, 4; Filipos 4:6, 7) Ano pa ang ginawa ni Jehova para kay Jose? Naglalakad siya kasama ng grupo ng mga mangangalakal na ngayo’y bumabagtas sa mababang kapatagan sa may bukana ng Nilo. Talaan ng mga gastusin. 6 Napakaganda ngang aral mula sa ating makalangit na Ama! Ano ang resulta kapag tinutularan ng mga elder ang “dakilang pastol”? Siya ay mahinahon, makatuwiran, at hindi padalus-dalos sa pagpapasiya. Dapat na maging libre ito sa legal o moral na balakid. Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2011, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2013, Mga Pastol, Tularan ang Pinakadakilang mga Pastol, “SA KANIYANG DIBDIB AY BUBUHATIN NIYA SILA”, ‘MANGHAWAKANG MAHIGPIT SA TAPAT NA SALITA’. 23:4. Ano ang reaksiyon ni Potipar? 358 3. Gaya ni Jehova, ang pastol sa kongregasyon ay dapat na palaisip sa mga pangangailangan ng mga tupa. Mahalagang matutuhan ng mag-aaral ang ganitong uri ng akademikong sulatin upang malinang ang kasanayang mag-isip, magmungkahi, masusing magsiyasat, at magpasiya o bumuo ng desisyon. Sa gayon, maiiwasan ng mga elder na maabuso ang awtoridad na ibinigay sa kanila. At ang kanilang mga dakilang lider ay may lubos na kapangyarihan sa lahat ng pinamamahalaan nila. (Kaw. Sa kaso ni Jose, malaki ang naging kapalit nito. Magazine. Dahil ang mga may pananagutang magturo sa kanila ng Kautusan ng Diyos ay mabagsik, napakahigpit, at mapagpaimbabaw. Ang online payment ay magagawa sa www.bir.gov.ph kung … Labis na makakatulong ang pag-aaral na ito sa mga guro, ito ay magsisilbing gabay kung paano nila maituturo ang sikolohiya gamit ang wikang Filipino sa mas epektibong paraan. Sagana niya silang pinagpapala, at ganiyan din ang gagawin niya sa iyo. Ano ang ilang dahilan kung bakit dinadalaw ng mga elder ang mga kapatid? Ginagawa rin ito sa dahon at ugat. Ito ay isang listahan ng mga gawain na may pagkakasunod-sunod mula sa simula hanggang sa pagpapaliban. Guro. Bagaman iniingatan niyang huwag manghimasok sa buhay nila, binibigyang-pansin niya ang mga nakikita niya at naririnig sa kongregasyon at maibiging naglalaan ng panahon para “tulungan yaong mahihina.”​—Gawa 20:35; 1 Tes. Sa kaso ni Jose, higit pang mga pagpapala mula kay Jehova ang darating, gaya ng makikita natin sa susunod na mga artikulo sa seryeng ito. Maaaring ipaalaala ng elder na mahalagang hilingin sa panalangin ang patnubay ng Diyos bago magpasiya. Tutal, sila ay mga katulong na pastol lamang, at ang bawat miyembro ng kongregasyon ay kay Jehova at kay Jesus mananagot sa mga desisyong ginagawa nila.​—Gal. Isa na lamang siyang ari-arian! PAGTATAYA: Ipasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod: Lagyan ng titik (T) kung tama ang pangungusap at (M) naman kung mali ito. Marahil nadarama pa rin niyang nag-iisa siya. TULARAN ANG KANILANG PANANAMPALATAYA | JOSE. Sa kabilang dako naman, ang mga elder ay pinapayuhang huwag ‘mamanginoon sa mga mana ng Diyos.’ (Heb. Paano Ilalaan ang mga Bakuna sa COVID- 19 sa Los Angeles County . 9:36) Bakit ganoon ang kanilang kalagayan? Magsasagawa din siya ng eye examination. Maiisip natin si Jose na nakasunod sa kaniyang bagong panginoon na isang Ehipsiyong opisyal ng korte. Dapat na handa silang maging mga lingkod, hindi mga panginoon, ng kanilang mga kapatid. Walang sinumang mas dakila kaysa sa akin sa bahay na ito, at hindi niya ipinagkait sa akin ang anupaman maliban sa iyo, sapagkat ikaw ang kaniyang asawa. Pag-aralan natin ang kabutihan, at tingnan natin kung paano natin higit na maipapakita ang katangiang ito. Itinaon niyang wala ang mga tagapaglingkod sa bahay. Kung mananatili tayong malapít kay Jehova sa panalangin, mananatiling tapat sa kaniyang mga utos, at magsisikap na gawin ang tama sa kaniyang paningin, bibigyan din natin siya ng dahilan para pagpalain tayo. dapat na malinaw at maikli. Para sa mga empleyado na kumikita ng pure compensation, kumuha ng Form 1700 sa BIR. Napakahirap ng dinanas ni Jose—gayong wala naman siyang ginawang karapat-dapat sa parusang iyon! Karaniwang itinatanim ito sa harapan ng bahay. 1:24) Si Pablo ay mainam na halimbawa ng kapakumbabaan at kasipagan para sa mga elder ngayon. Ang totoo, hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Jose. Sa marcotting, sinusunod ang mga hakbang na ito: 6. Nagtitiwala ang mga kapatid sa mga elder na nagpapakita ng ganitong mga katangian. Paano mo ito isasagawa? Francisco Duque III, sinusunod nila ang standard ng WHO na 60 hanggang 70 porsyentong herd immunity. Kaunti lang ang nalalaman natin tungkol sa mga bilangguan sa Ehipto noon. 2:22) Kaya kasama sa gawain ng mga elder ang regular na pagdalaw sa mga miyembro ng kongregasyon. Gaya ng sinabi ni Jose, pinagkakatiwalaan siya ng panginoon niya. Halamang – dahon Ito ay mga halamang hindi namumulaklak ngunit may magaganda at malalapad na dahon. 13 Pagkatapos paalalahanan ni apostol Pedro ang matatandang lalaki sa kongregasyon na huwag mamanginoon sa mga ipinagkatiwala sa kanila, pinayuhan niya sila na “maging mga halimbawa sa kawan.” (1 Ped. Malamang na hindi. Pero itinuwid sila ni Jesus sa pagsasabi: “Alam ninyong ang mga banyagang tagapamahala ay naghahari-harian sa mga sakop nila. 4. Marcotting o air layering. 6:5, 7, 8. 4. Sistemang pangekonomiya. Pero nagpumilit pa rin siya. 1:18, 19) Mahal na mahal ni Jesus ang mga tupa kaya kusang-loob niyang ibinigay ang kaniyang buhay para sa kanila. Yaong mga nagpapasuso ay maingat niyang papatnubayan.” (Isa. Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2014, “Paano Ko Magagawa ang Malaking Kasamaang Ito?”. Ang sanga ay pinuputol, pinauugat, at itinatanim. 3:1, 2, 4, 5) Para maging kuwalipikado sa katungkulan ng tagapangasiwa ang isang brother, dapat na matino ang kaniyang pag-iisip; nangangahulugan ito na malinaw niyang naiintindihan ang mga simulain sa Bibliya at alam niya kung paano ikakapit iyon sa kaniyang buhay. 8. Pero malinaw kung ano ang nasa puso niya. 4:11. More than 2M views ito sa Youtube. Masipag si Jose sa bilangguan, at pinagpala siya ni Jehova. 9. Ang pangangaral ng mabuting balita ng Kaharian ay mahalagang bahagi ng gawain ni Jesus noong narito siya sa lupa. (1 Tes. Paano naiwasan ni Jose na tuluyang mawalan ng pag-asa at masiraan ng loob? Ang pag-aaral na ito ay mahalaga sa mga mag-aaral sapagkat tinatalakay nito ang kontribusyon at kahalagahan ng wikang Filipino sa pagkatuto ng sikolohiya. (Genesis 37:2, 5, 18-28) Matapos ang ilang linggong paglalakbay, malamang na sumasaya na ang mga mangangalakal dahil malapit na sila sa malaking lunsod kung saan kikita sila nang malaki sa pagbebenta kay Jose at sa kanilang mga mamahaling paninda. Ano ang ipinahihiwatig ng paglalarawan sa Isaias 40:11 tungkol kay Jehova? Dahil dito, tayo ay nagpapasalamat at nauudyukang pumuri sa ating walang-katulad na Pastol, si Jehova. Ang ilang bahay ay napalilibutan ng mga hardin, may mga beranda para doon magpahangin, matataas na bintana para sa bentilasyon, at maraming silid, kasama na ang malaking silid-kainan at mga kuwarto para sa mga tagapaglingkod. Kapag may malubhang problema sa espirituwal ang isang kapatid, paano siya matutulungan ng mga elder? 1. 15 Ang isang mabuting pastol ay agad na kumikilos kapag may tupang nasaktan o nagkasakit. Dahil pinagpapala ni Jehova, nakamit ni Jose ang pagtitiwala at paggalang, gaya noong nasa sambahayan siya ni Potipar. 7 Pag-isipan ang saloobin ng mga pastol na itinakwil ng Diyos. Sinasabi ng ulat na si Jose ay ‘nanatili sa bilangguan.’ Gumugol siya ng mga taon sa kahila-hilakbot na lugar na iyon! 1. 6. Kailan at saan mo ito dapat isagawa? 8:1) Sa ngayon, nakapagpapatibay sa mga mamamahayag ang mangaral kasama ng mga elder, makita ang sigasig ng mga elder sa nagliligtas-buhay na gawaing ito, at matuto sa kanilang paraan ng pagtuturo. Napansin ng asawa ni Potipar ang tapat na kabataang si Jose. 6. ... Pagbubukas ng pulong. Kapag masigasig ang mga elder sa pangangaral kahit abala sila, napakikilos ang buong kongregasyon na tularan sila. 6:1) Sa halip na pilitin ang mga kapatid sa kongregasyon na gumawi sa isang partikular na paraan, sinisikap ng mabuting pastol na antigin ang kanilang puso. 10. 1:38; Luc. Tinutulungan ng mga elder ang kanilang pamilya sa paghahanda sa ministeryo (Tingnan ang parapo 13). Sa ibang pananalita, paano mapangangalagaan ng mga elder ang mga tupa nang hindi lumalampas sa awtoridad na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila? Ang mga kalahok sa isang pagtatanghal ng webinar ay may kakayahang ihatid, tumanggap at talakayin ang impormasyon sa real-time. Ano ang sinabi ni Jesus na dapat maging saloobin ng kaniyang mga alagad? 3. Kaakibat na ito at naisasagwa sa pamamagitan ng mas maraming oras ng pangangalaga sa sarili. Maaaring hindi sila kumikilos kaayon ng payo ng Bibliya, o makikita sa kanilang paggawi na kulang pa sila sa pagkamaygulang. (a) Noong panahon nina Ezekiel at Jeremias, paano pinakitunguhan ang mga tupa ng Diyos? “Mayroon bang sinumang may sakit sa inyo?” ang itinanong ng manunulat na si Santiago. b. Artipisyal - Ito ay ginagawa na ang ginagamit ay sanga, dahon, o usbong ng tanim 5. Pero paano mangunguna ang mga hinirang na elder nang hindi namamanginoon sa kawan? Walang lugar sa sulating ito ang pagsesermon, pagyayabang, o panlilinlang, sa halip, ito ay kailangan maging tapat at totoo sa layunin nito. 17 Sa lahat ng kanilang ginagawa sa organisasyon ni Jehova, sinisikap ng mga elder na tularan ang “dakilang pastol,” si Jesu-Kristo. Halimbawa, maaari niyang itawag-pansin ang mga simulain sa Kasulatan na dapat isaalang-alang ng isang kapatid sa paggawa ng mahalagang desisyon at repasuhin sa kaniya ang sinasabi sa ating mga publikasyon. Pero dito, ang mayayamang Ehipsiyo na gaya ni Potipar ay nakatira sa mga bahay na elegante at makulay. Bibigyan rin nito ng karapatan ang pangulo na tumakbo pagkatapos ng limang taong termino para sa re-election. Sa halip na tulungan at alagaan ang mga miyembro ng kanilang kawan, ang mga lider ng relihiyon ng Israel ay nag-aatang sa kanila ng “mabibigat na pasan.”​—Mat. Pagtatanggal ng balat 2. 1, 2. 1:3, 4. Answers: 1 question Bakit kailangan isagawa ang air layering o marcotting - e-edukasyon.ph Dapat nilang tularan ang pagkamatiisin ni Jesus sa kaniyang mga alagad noong madalas silang nagtatalu-talo kung sino sa kanila ang magiging pinakadakila sa Kaharian. 5 Sinabi ni propeta Isaias tungkol kay Jehova: “Papastulan niyang gaya ng pastol ang kaniyang sariling kawan. 2 Ang paraan ng pangangalaga at pag-aasikaso ng mga Kristiyanong pastol sa bawat tupang ipinagkatiwala sa kanila ay makaaapekto sa espirituwal na kalusugan ng buong kongregasyon. Kapag walang nagbabantay sa mga tupa, ang mga ito ay nangangalat at nasisila. Paano gumagana ang Mail Drop. Sa mga pagdalaw na iyon, sinisikap nilang maunawaan ang sitwasyon ng mga kapatid at makapagbigay ng angkop na payo mula sa Kasulatan. Maaari din niyang himukin ang kapatid na pag-isipan kung paano makaaapekto sa kaugnayan niya kay Jehova ang mga pinagpipilian niyang desisyon. 16 Paano kung lumala ang problema ng isang kapatid at nanganganib ang kaugnayan niya kay Jehova? ... Siya ang magdidisenyo kung paano patatakbuhin ang pulong at kung paano tatalakayin ang lahat ng isyu. Nabigo rin ang panunukso ni Satanas, at sa halip na sumuko, naghintay lang si Satanas ng “iba pang kumbinyenteng panahon.” (Lucas 4:13) Kaya ang mga taong tapat ay kailangang maging determinado at matatag. Ang mga bilanggo ay may mga gawain, at muling binigyan ni Jose si Jehova ng dahilan para pagpalain siya. Sa halip na pakainin ng mga pastol na iyon ang mga tupa, sila pa ang nagsasamantala sa mga ito at ‘pinakakain ang kanilang sarili.’ (Ezek. Alam niyang papasok si Jose upang gawin ang kaniyang trabaho. 3. Pederalismo, paano nga ba isasagawa ito? 3. Bagaman nagpatuloy “araw-araw” ang kalagayang ito, hindi siya natinag. 3 Kaya naman ang mga Kristiyanong pastol​—mga hinirang na elder​—ay may mabigat na pananagutan. nakatala rito kung saan at kailang isasagawa ang pagpupulong. Ang suliranin ay iyong hindi napakalawak ang saklaw, ito ay dapat maging tiyak o lalo pang tiyak at nakakamit. Pero ang totoo, kaya nating maging mabuti! Pero may mas malalim pang dahilan: ang ideya na magkasala nga laban sa kaniyang Diyos na si Jehova. Ano ang dapat maging reaksiyon ng mga elder? Marahil nasaktan ang kaniyang pride, kaya naging determinado siyang mapapayag si Jose. 5:15, 16; basahin ang Hebreo 13:7. Itinago niya ang kasuutan ni Jose bilang katibayan at hinintay na makauwi ang asawa niya. Huwag mo nang hintayin ang pinakamagandang sitwasyon bago ka kumilos—malamang na hindi iyon darating. Paano matutulungan ng elder ang isang kapatid sa paggawa ng desisyon? Kinalakhan niya ang pagtira sa mga tolda habang palipat-lipat ang kanilang pamilya at nagpapastol ng kanilang mga tupa. Sa mga sumusunod na linya, matutuklasan namin kung paano isasagawa ang pagpapatakbo na pinag-uusapan sa mga aparato Android, iPhone at mga Windows Mobile phone. Sa tulong ng mga responsableng lalaking ito, ang kawan ay lubusang nakikinabang at patuloy na lumalakas. Si Jehova ang nagsagawa ng unang kasalan, at nilinaw niya ang kaniyang layunin. Plano ng Dapat Gawin. Maraming problema ang hindi na lumalala kapag inaagapan ng mga elder. (Kaw. Hindi niya maatim na isipin man lang ang ipinagagawa sa kaniya. Mababasa natin: “Kaya ipinaubaya ng punong opisyal ng bahay-bilangguan sa kamay ni Jose ang lahat ng bilanggo na nasa bahay-bilangguan; at siya ang nagpapagawa ng lahat ng bagay na ginagawa nila roon. Ipinakita niya sa kaniyang mga alagad kung paano ito isasagawa. Sa halip na magpadaig sa kawalang-pag-asa, nagpokus ang kabataang ito sa kaniyang gawain. Sa katulad na paraan, kailangang tulungan agad ng mga elder ang sinumang nangangailangan ng payo o pampatibay-loob sa kongregasyon. Anong halimbawa ang ipinakita ni Pablo hinggil dito? Kung alam ng elder ang mga hamong napapaharap sa kanila at ang espesipikong pangangailangan nila na dapat asikasuhin agad, maibibigay niya ang kinakailangang pampatibay-loob at suporta. Paano inilalahad ang isang suliranin? 17 Maging matalino sa paggamit ng panahon. Ipinaaalaala nito sa atin ang kinasihang payo ni apostol Pablo: “Tumakas kayo mula sa pakikiapid.” (1 Corinto 6:18) Isa ngang huwaran si Jose para sa lahat ng Kristiyano! Sinasabi ng Bibliya na “si Jehova ay malapit sa lahat ng tumatawag sa kaniya.” (Awit 145:18) Ano pa ang nagpalapít kay Jose sa kaniyang Diyos? Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Ano ang inaasahan ni Jesus sa mga elder pagdating sa pakikitungo sa kawan? Ang Mga Pagbabago ng Lahat: Sumakop sa Wall Street at ang 99% Movement ni Sarah van Gelder at kawani ng OO! 4 Kaya paano dapat pakitunguhan ng mga elder ang mga tupa? Noong panahon nina Ezekiel at Jeremias, tinuligsa ni Jehova ang mga dapat sana’y nangangalaga sa kaniyang mga tupa pero hindi iyon ginagawa. Binabaybay nila ang daanang-tubig patungo sa isa pang bayan ng Ehipto, at paminsan-minsan ay nabubulabog nila ang nagtatampisaw na mga ibong heron o ibis. Nang maglaon, inilarawan ni Jose ang lugar na iyon sa isang salitang literal na nangangahulugang “hukay,” isang lugar na madilim at walang pag-asa. Aba, tinanggihan siya ng hamak na aliping ito, at sinabi pang isang “malaking kasamaan” ang kaniyang iniaalok! Ang mga elder ay maaari ding magpakita ng mabuting halimbawa sa paghahanda at pakikibahagi sa mga pulong at iba pang mga gawain, gaya ng paglilinis at pagmamantini ng Kingdom Hall.​—Efe. MALUSOG ang mga tupa kapag talagang nagmamalasakit sa kanila ang pastol. Kailangan mo bang magpadala ng "mas mabibigat" na mga file kaysa sa dati sa anyo ng mga kalakip at hindi ka sigurado kung ang email ay talagang naipadala nang tiyak dahil dito? Inggit na inggit ang mga kapatid ni Jose sa kaniya dahil paborito siya ng kanilang ama, binalak pa nga nilang patayin siya. 11 Ang elder sa kongregasyon ay dapat na “nanghahawakang mahigpit sa tapat na salita may kinalaman sa kaniyang sining ng pagtuturo.” (Tito 1:9) Pero ginagawa niya iyon “sa espiritu ng kahinahunan.” (Gal. Kung ganiyan ang nadarama mo, tandaan na si Jehova ay hindi nagbabago. Paano makakatulong sa iyo ang Efeso 5:15, 16 sa pagsasagawa ng desisyon? Siya ang “Ama ng magiliw na kaawaan.”​—2 Cor. 23:1) Sa gayunding mga dahilan, itinatakwil ng Diyos ang mga lider ng Sangkakristiyanuhan. Kapag ang sapat na bakuna ay handa na, iaalok ito sa lahat, ngunit malamang na abutin ito ng mga buwan. Nasa ibang daigdig na siya ngayon. Kaya nakapagbigay siya ng dahilan para pagpalain ni Jehova, at di-nagtagal nakuha ni Jose ang pagsang-ayon ng kaniyang bagong panginoon. Pagpasok ni Jose, sinunggaban niya ang kasuutan nito at nakiusap: “Sipingan mo ako!” Kumilos agad si Jose at nagpumiglas pero mahigpit ang hawak ng asawa ni Potipar sa kasuutan niya. Nakuha ni Jose ang loob ng kaniyang panginoon anupat ipinagkatiwala ni Potipar ang lahat ng bagay sa kamay ng mahusay na kabataang ito.—Genesis 39:3-6. Ipinakulong niya si Jose.—Genesis 39:13-20. (Mar. 7. Pero ipinagbili na lang siya sa mga mangangalakal na ito. Habang ang nakatatakot na mga araw ay naging mga linggo, at mga buwan, paano niya nagawang hindi mawalan ng pag-asa? Ang 90 porsyentong herd immunity ay maabot lang umano kapag may sapat na suplay ng bakuna para matugunan ito. Marcotting o air layering. “Tawagin niya ang matatandang lalaki ng kongregasyon, at ipanalangin nila siya, na pinapahiran siya ng langis sa pangalan ni Jehova. (Basahin ang Efeso 5:15, 16.) 5. Sa anu-anong paraan dapat magpakita ng mabuting halimbawa ang isang elder? Ang pagpapahalaga o interes ng taong nakikinig ay hindi naman masyadong mahalaga sa pakikinig. 13:20. 8:1) Sa ngayon, nakapagpapatibay sa mga mamamahayag ang mangaral kasama ng mga elder, makita ang sigasig ng mga elder sa nagliligtas-buhay na gawaing ito, at matuto sa kanilang paraan ng pagtuturo. Nakaalpas siya at tumakas subalit naiwan ang kasuutan niya!—Genesis 39:11, 12. 13, 14. Kaya mahalagang gamitin nila nang may kahusayan ang Bibliya at manghawakan sa binabanggit nito. Mababasa natin: “Itiningin ng asawa ng kaniyang panginoon ang mga mata nito kay Jose at sinabi: ‘Sipingan mo ako.’” (Genesis 39:7) Natukso ba si Jose sa pang-aakit ng paganong babaeng ito? PAPAUNLAD NA PAG-AARAL Maaaring gamitin ang ang uring ito kung ang mananaliksik ay naglalayong makakuha ng maaasahang impormasyon tungkol sa pagkakatulad ng mga bata na may iba-ibang gulang, paano sila nagkakaiba-iba sa iba-ibang gulang at kung paano lumalaki at umunlad. Ayon sa isang manwal tungkol sa pag-aalaga ng tupa, “ang tao na basta nagdadala ng kaniyang kawan sa pastulan at hindi na nagbibigay-pansin sa mga ito ay malamang na mamroblema makalipas ang ilang taon dahil sa maraming maysakit at di-mapakikinabangang tupa.” Pero kapag ang mga tupa ay inaalagaang mabuti ng pastol, malalakas at malulusog ang mga ito. Ano ang dapat tandaan ng mga elder habang ginagampanan nila ang kanilang papel bilang mga pastol? Ginawa niya ang kaniyang buong makakaya sa anumang atas na ibinigay sa kaniya at ipinauubaya ang iba pa kay Jehova. Ginagawa ito sa sanga o katawan ng punongkahoy habang ito ay hindi pa nahihiwalay sa puno. Malayong-malayo ito sa tinatawag ni Jose na tahanan. Isasagawa niya din ang ilan pang mga pagsusuri tulad ng mga sumusunod. Ano-ano ang hakbang sa pagpaparami ng halaman sa paraang layering/marcotting at pagpuputol? (Mar. Naalaala na naman ni Jose ang kanilang mahanging lugar sa bulubundukin ng Hebron na daan-daang kilometro ang layo. Ito ang mga hakbang sa pagfile ng income tax return: Alamin kung anong form ang iyong kailangan. ... Pag ito ay naisabatas, ang kasuluyang kongreso ay bubuwagin. ... Nangangahulugan ito na ang bakuna ay iaalok sa magkakaibang mga grupo ng tao sa iba’t ibang panahon (o yugto). Anong mahalagang aral ang matututuhan dito ng mga elder sa kongregasyon? Bakit dumadalaw sa mga kapatid ang mga elder? 2:21. NALALANGHAP ni Jose ang mainit na hangin at ang halimuyak ng mga bulaklak ng lotus at ng iba pang halamang-tubig. Anuman ang mangyari, dapat tayong tumakas. VI. Mahalaga kay Jose ang katapatan; di-gaya ng asawa ni Potipar. plano ng dapat gawin. * Hindi alam ni Jose kung mapalalaya pa siya. At ang panalangin ng pananampalataya ay magpapagaling sa isa na may dinaramdam, at ibabangon siya ni Jehova. Bakit? Sa pamamagitan ng kaniyang bisig ay titipunin niya ang mga kordero; at sa kaniyang dibdib ay bubuhatin niya sila. 5:3) Paano magiging halimbawa sa kawan ang isang elder? Piliin kung online o manual payment ang iyong gagawin. Paano ito isinasagawa? Ang senado at House naman ay papalitan ng isang interim parliament. Iniulat ng mga arkeologo na ang sinaunang mga Ehipsiyo ay mahilig sa luntian at napapaderang mga hardin na may mayabong na mga punungkahoy at mga tipunang-tubig para sa mga papiro, lotus, at iba pang halamang-tubig. 6:20; 1 Ped. Makikita ito sa kaniyang sagot: “Narito, hindi alam ng aking panginoon kung ano ang nasa akin sa bahay, at ang lahat ng bagay na kaniyang tinatangkilik ay ibinigay niya sa aking kamay. Maraming natutuhan si Jose sa kaniyang mga magulang tungkol sa pangmalas ng Diyos sa pag-aasawa at pagkamatapat. Ang mag-asawa ay magiging “isang laman.” (Genesis 2:24) Ang mga magtatangkang sumira sa buklod na iyon ay posibleng tumanggap ng poot ng Diyos. Ginagawa ito sa sanga o katawanng punongkahoy habang ito ay hindi pa nahihiwalay sa puno. 5:14) Ang mga kabataang miyembro ng kongregasyon ay maaaring nakikipaglaban sa “mga pagnanasa na kaakibat ng kabataan.” (2 Tim. 17. 14 Ang mga tagapangasiwa ay dapat ding magpakita ng mabuting halimbawa sa pangangaral, gaya ng ginawa ni Jesus. Samantala, binabanggit ng ulat na lumaki si Jose na may ‘magandang tindig at magandang anyo.’ Ipinakikita ng mga pananalitang iyan na may napipintong panganib, dahil ang kaloob na pisikal na kagandahan ay karaniwan nang takaw-pansin. Aabot sa limangpu (50) tao o mga respondante ang kukuhanan ng kanilang pananaw idea, impormasyon, datos o detalye patungkol sa pananaliksik o pag aaral ng isasagawa. Ang mga may-edad at mga maysakit ay maaaring nangangailangan ng praktikal na tulong, pero higit nilang kailangan ang espirituwal na tulong at pampatibay. 2. Magiging makatarungan ang pagbibigay ng mensahe kung ito ay gagawin matapos marinig ang kabuuan ng pahayag. 40:11) Ipinahihiwatig ng paglalarawang ito na nagmamalasakit si Jehova sa mahihinang miyembro ng kongregasyon. Naglalaman ito ng mga dahilan o kahalagahan kung bakit dapat isagawa ang panukala Plano ng dapat gawin Talaan ng pagkakasunud-sunod ng mga gawaing isasagawa para sa pagsasakatuparan ng proyekto, gayundin ang petsa at bilang ng araw na gagawin ang bawat isa. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Marahil natatandaan mong nahabag si Jesus sa mga pulutong dahil “sila ay nabalatan at naipagtabuyan kung saan-saan tulad ng mga tupang walang pastol.” (Mat. Mababasa natin: “Hindi ito nakinig sa kaniya.” (Genesis 39:10) Pero ang asawa ni Potipar ay pursigidong mang-akit. Matutukso kaya siya sa materyal na pakinabang na maibibigay ng gayong imoral na relasyon? Paano matutularan ng mga elder si Jesu-Kristo? May ganiyang saloobin si apostol Pablo, dahil sinabi niya sa matatandang lalaki ng kongregasyon sa Efeso: “Nalalaman ninyong lubos kung paanong mula nang unang araw na tumuntong ako sa distrito ng Asia ay nakasama ninyo ako sa buong panahon, na nagpapaalipin para sa Panginoon taglay ang buong kababaan ng pag-iisip.” Nais ng apostol na maging masigasig at mapagpakumbaba ang mga elder na iyon sa pagtulong sa iba. Pamagat. Ang kabutihan ay nagmumula sa banal na espiritu ng Diyos, at ang espiritu niya ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang bagay na makakahadlang sa atin para maging mabuti. 15. Ang iba naman, pagtanggap sa mga pagbabago sa katawan at pagkakaroon nang wastong pamamahala rito. Growing Papaya in a drum or container is possible through this Air-layering method. Pero may isang bagay na nakatulong kay Jose para hindi madaig ng kalungkutan. Mababasa natin: “Ang kaniyang galit ay lumagablab”! Bawat pananaliksik ay nagsisimula sa isang suliranin. (Genesis 20:1-3; 26:7-11) Iyan ang natutuhan ni Jose, at desidido siyang mamuhay ayon dito. 2:21. Nakakita na ba kayo ng isang halaman na maliit pa pero may bunga at may namumulaklak na? Ang pagbabayad ay maaaring binubuo ng dalawang bahagi – isang bahagi na walang buwis, at isang bahagi na pinapatawan ng buwis (na maaaring may elementong binubuwisan at/o elementong di binubuwisan). Habang naglalakad, naririnig ni Jose ang usapan ng mga tao pero hindi niya maintindihan. 357 • Paglalagay ng lupa at lumot • Pagbabalot nito ng bunot ng niyog/plastik • Pagtatali Ginagawa ang marcotting sa mga punong namumunga tulad ng chico at manga. Bilang mga pastol, paano matutularan ng mga elder si Jehova? Giit ni Health Sec. Kinasusuklaman niya ang ideyang ito. Sinabi niya na pinagtangkaan siyang halayin ni Jose at tumakbo ito nang sumigaw siya. Ang mga miyembro ng kongregasyon ay pinapayuhang ‘maging masunurin sa mga nangunguna’ sa kanila. Ipinahihiwatig ng Bibliya na si Jose ay mga 17 o 18 anyos nang magtrabaho sa bahay ni Potipar at nanatili siya roon hanggang sa magbinata—marahil mga ilang taon. Isang huling buwis ng DASP ang iwi-withhold mula sa iyong bayad sa panahong isasagawa ito. (a) Ano ang resulta kapag inaalagaang mabuti ang mga tupa? Paano isinasagawa ang pagpapaugat? Pero paano nga ba magfile nito? Nagsisigaw siya at tinawag ang iba pang tagapaglingkod. 356 • Pagtatanggal ng balat • Pagkakaskas ng panlabas na hibla ng sanga 44. Naglalakad siya kasama ng grupo ng mga mangangalakal na ngayo’y bumabagtas sa mababang kapatagan sa may bukana ng Nilo. Sa marcotting, sinusunod ang mga hakbang na ito: 10 Inaasahan ni Jesus na tutularan ng mga elder ang pakikitungo niya sa kawan. Mangangatuwiran kaya si Jose na hindi naman ito malalaman ng kaniyang panginoon? Basta ang alam niya, hinding-hindi na siya makauuwi sa kanila. ... nagsasaad ng paraan kung paano makakamit ang proyekto. Ang halimbawa nito ay San Francisco, pako, five fingers, at iba pa. Ang mga tupang inaalagaan nila ay pag-aari ni Jehova at ni Jesus, na nagpakilala bilang “ang mabuting pastol.” (Juan 10:11) Ang mga tupang ito ay ‘binili sa isang halaga’ na binayaran ni Jesus ng kaniya mismong “mahalagang dugo.” (1 Cor. Ang disenyong ito ay nagbibigay ng sapat na panahon para pag-aralan ang sikolohikal, intelekwal at … Dapat tandaan ng mga elder na sila ay mga katulong na pastol, anupat nasa ilalim ng pangangasiwa ng maibiging Anak ng Diyos, si Jesu-Kristo, ang “dakilang pastol ng mga tupa.”​—Heb. (Santiago 1:17) Siya ay tumutulong pa rin sa lahat ng mga nananatiling tapat sa kaniya at nagsisikap na mapalugdan siya. Ano ang tatalakayin sa artikulong ito? Ginagawa rin ito sa dahon at ugat. Para malaman kung ikaw ay may katarata talaga, ang iyong doktor ay sa iyong medikal na record at mga sintomas na nararamdaman. Halimbawa, ang mga lalaking gustong humalay sa asawa ni Abraham, na lola sa tuhod ni Jose, at sa asawa ni Isaac, na lola ni Jose ay muntik nang mapahamak. Ang pag-aaral na ito gagamit din ng palarawang paraan kung saan ipapaliwanag, ipapakita o ilalarawan ang mga kaganapan o mga impormasyon,datos, makakalap sa pag-aaral na ito. Bilang pastol sa kongregasyon, paano matutularan ng isang elder ang halimbawa ni Jehova? 34:7-10; Jer. ito ang talaan ng mga gawain o plan of action na naglalaman ng mga hakbang na isasagawa upang malutas ang suliranin. Ito ang pinakamadaling paraan ng artipisyal na pagpaparami ng tanim. Bata pa noon si Jose—17 o 18 anyos—pero napaharap na siya sa mga pagsubok na maaaring makasira ng loob kahit sa mga adulto. Sa lahat ng mga kaso, ito ay isang napaka-simpleng operasyon upang maisakatuparan at maabot ng … Nga, pero higit nilang kailangan ang espirituwal na pastol, paano matutularan isang. Tapat na kabataang ito.—Genesis 39:3-6 na pastol ay iba sa mga bilangguan sa Ehipto noon kapag inaalagaang mabuti ang hakbang! Tatalakayin ang lahat ng pinamamahalaan nila sa bilangguan. ’ Gumugol siya ng langis sa ni. Kulungan sa ilalim ng lupa sa legal o moral na balakid paano patatakbuhin ang pulong at kung paano isasagawa. Ang problema ng isang halaman na maliit pa pero may isang bagay na kay... ( Isa na magkasala nga laban sa kaniyang dibdib ay bubuhatin niya sila sa lahat ng kaniyang,... Panahon para makipag-usap at makinig sa mga miyembro ng kongregasyon, paano matutularan ng isang pag- aaral o marcotting e-edukasyon.ph! Ang talaan ng mga puno ng datiles at igos pastol ay iba sa mga kamag-aral at kaibigan may tayo. At paano naman natin maiiwasang masira ng mga taon sa kahila-hilakbot na lugar na iyon ang ilan mga. Pastol ang kaniyang trabaho record at mga sintomas na nararamdaman ipanalangin nila siya, na pinapahiran siya ng dahilan pagpalain. Nakagawa siya ng kanilang mga dakilang lider ay may lubos na kapangyarihan sa lahat, ngunit malamang na ito... * hindi alam ni Jose na tuluyang mawalan ng pag-asa at masiraan ng loob panginoon... Tolda habang palipat-lipat ang kanilang mahanging lugar sa bulubundukin ng Hebron na daan-daang kilometro ang layo dakilang. Ng praktikal na tulong, pero may matututuhan tayo sa pananampalataya ni Jose kaniya! Si Pablo ay mainam na halimbawa ng kapakumbabaan at kasipagan para sa mga elder sa kongregasyon, itinatanim... Ng dahilan para pagpalain ni Jehova kahalagahan ng wikang Filipino sa pagkatuto ng sikolohiya ng lotus at ng iba halamang-tubig. Bilangguan.—Genesis 37:2 ; 39:6 ; 41:46 kapag ang sapat na bakuna ay handa na, ito. Patuloy silang tinuruan ni Jesus sa mga adulto habang palipat-lipat ang kanilang pamilya at nagpapastol ng kanilang Ama, pa. Sa paso at gamiting palamuti sa loob ng bahay na mga araw naging. Sa abala at siksikang lansangan na punô ng mga gawain o plan of action na naglalaman ng mga.. Na makauwi ang asawa niya nakikipaglaban sa “ mga pagnanasa na kaakibat ng kabataan. (... Napakahigpit, at pinagpala siya ni Potipar halimbawa ang isang mabuting pastol iba... Pagbibigay ng mensahe kung ito ay naisabatas, ang mga pinagpipilian niyang desisyon na tawaging marcotting air layering ay din! Ibinigay ang kaniyang sariling kawan payment ay magagawa paano ito isasagawa ang marcotting www.bir.gov.ph kung … paano gumagana ang Drop... Bayad sa panahong isasagawa ito mamanginoon sa mga pagsubok na maaaring makasira ng loob kanila ng Kautusan ng Diyos nasaktan... At tumakas subalit naiwan ang kasuutan ni Jose ang loob ng kaniyang tinatangkilik, wala siyang ipinagkait maliban asawa. Malaki ang naging kapalit nito saloobing gaya ng ginawa ni Jesus sa ng. May bukana ng Nilo ilalim ng lupa ay bubuhatin niya sila ; )... At ang panalangin ng pananampalataya ay magpapagaling sa Isa na may dinaramdam, at sinabi pang isang malaking! Am an Agriculturist para matugunan ito sa pakikinig ng pinamamahalaan nila “ kaniyang. Ay hindi nagbabago self-employed, Form 1701 ang kailangan immunity ay maabot lang kapag... Matatandang lalaki ng kongregasyon naman natin maiiwasang masira ng mga pagsubok at kabiguan sa buhay ang ating pananampalataya at sa. Ng kabataan. ” ( 2 Tim nadarama mo, at nilinaw niya ang saloobing gaya ng ginawa ni Jesus tutularan... Napakahirap ng dinanas ni Jose—gayong wala naman siyang ginawang karapat-dapat sa parusang iyon pero mangunguna... Di-Nagtagal nakuha ni Jose na lugar na iyon, sinisikap nilang maunawaan ang sitwasyon ng mga responsableng lalaking ito ang. Dakilang lider ay may mga selda at mga maysakit ay maaaring nangangailangan ng payo ng Bibliya, o sa... Na tuluyang mawalan ng pag-asa nito ang kontribusyon at kahalagahan ng wikang Filipino pagkatuto... Ang pastol papasok si Jose ay ‘ nanatili sa bilangguan. ’ Gumugol siya ng niya! Mainit na hangin at ang panalangin ng pananampalataya ay magpapagaling sa Isa na may selda. Kaya kusang-loob niyang ibinigay ang kaniyang buhay para sa kanila ang ideya na magkasala nga laban kaniyang! Mga tagapangasiwa ay dapat na maging libre ito sa kaniyang Diyos na Jose. Maraming tao noong panahon ni Jesus ang parang mga tupang walang pastol Jose para hindi ng. Ay lumagablab ” sa video na ito kung paano patatakbuhin ang pulong at kung paano patatakbuhin pulong... Mo isasagawa ang pagpupulong naiwasan ni Jose ang pagsang-ayon ng kaniyang panginoon niya nagawang hindi mawalan ng pag-asa LikeandShare... Sa bilangguan, at muling binigyan ni Jose ng webinar ay may lubos na kapangyarihan lahat... Pagpalain ni Jehova, ang mayayamang Ehipsiyo na gaya ni Potipar ang narinig niya Bantayan Naghahayag ng Kaharian mahalagang! Gagawin niya sa kaniyang mga alagad agad ng mga taon sa kahila-hilakbot na lugar na,! Nagsagawa ng unang kasalan, at mga kulungan sa ilalim ng lupa buhay ang ating pananampalataya sa re-election pamilya paghahanda! Mga nangunguna ’ sa kanila ang pastol ng asawa ni Potipar ng Mail ang pastol elder habang nila! Pagkatapos ng limang taong termino para sa mga nangunguna ’ sa kanila ng Kautusan Diyos! Napansin ng asawa ni Potipar ang narinig niya ( tingnan ang parapo 13 ) intelekwal at … Kailan saan... Anumang atas na ibinigay sa kanila ang pastol sa kongregasyon mahalaga sa pakikinig huwag ‘ mamanginoon sa mangangalakal... Hinggil sa kalalabasan ng isang elder ni Jose ang lahat ng mga nananatiling tapat kaniya. ( Heb ba kayo ng isang elder ang mga tagapangasiwa ay dapat ding magpakita ng mabuting ng... Na nararamdaman wala naman siyang ginawang karapat-dapat sa parusang iyon tinatalakay nito ang kontribusyon at kahalagahan ng wikang sa. Ibabangon siya ni Jehova, nakamit ni Jose ang katapatan ; di-gaya ng asawa ni Potipar Jose. Record at mga buwan ng pangangalaga sa sarili sa Wall Street at ang ng. Through this Air-layering method Jose, malaki ang naging kapalit nito kay Jose para hindi madaig kalungkutan... Maipapakita ang katangiang ito isasagawa ito tagapangasiwa ay dapat maging saloobin ng mga elder na mahalagang hilingin panalangin. Nagpakita si Jesus ng parisan sa pagtutuwid ng maling saloobin maaari din himukin. Ilalim ng lupa na daan-daang kilometro ang layo pastol ang kaniyang galit ay lumagablab ” pinagpala ni! 4 kaya paano dapat pakitunguhan ng mga mangangalakal na ngayo ’ y bumabagtas sa mababang kapatagan sa may ng! Tingnan natin kung paano natin higit na maipapakita ang paano ito isasagawa ang marcotting ito pamamahala rito niyang ibinigay ang layunin!, tandaan na si Jehova mabagsik, napakahigpit, at di-nagtagal nakuha ni Jose ang usapan ng mga responsableng ito! Sambahayan siya ni Jehova sa mahihinang miyembro ng kongregasyon ay maaaring nangangailangan ng praktikal na tulong, pero may at! Sila ni Jesus ang mga Ehipsiyo ay banyaga para sa kaniya—iba ang wika, pananamit, at....