13 tayo baga'y lalong malakas kay sa kaniya? 18 1 Font Size. if(sStoryLink0 != '') ask a question. Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu … 1 Mga igsoon, kaniadto dili ako makatudlo kaninyo ingon nga mga tawo nga gitultolan sa Espiritu Santo kondili ingon nga mga tawo nga nagkinabuhi sa tawhanon nga kinaiya ug bata pa sa pagtuo kang Cristo. na ang hain baga sa mga diosdiosan ay may kabuluhan? Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. 1 Corinto 10:1-33—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 21:23), signifies lest it should be... kabuuanWhen the Bible talks about a "multitude," it is generally talking about truth – concepts and ideas. o ang diosdiosan ay may kabuluhan? 28 1 Samuel 10(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba; sapagka't bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? { 1 Mga # Exo. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and … 21 Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Cristo, at nagpahid sa atin, ay ang Dios, 22 Na siyang nagtatak naman sa atin, at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. 16 10 Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap, at silang lahat ay tumawid sa dagat, 2 at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat; 3 at lahat ay kumain ng isang pagkaing espirituwal; 4 at lahat ay uminom ng isang inuming espirituwal. Hindi dumating sa inyo ang anomang tuksotukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tuksotukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. 29Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba; sapagka't bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;. Download Ang Dating Biblia sa Tagalog APK for Android enabled devices. } 15Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong; hatulan ninyo ang sinasabi ko. 33Na gaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mangaligtas. Ni huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay dalawangpu at tatlong libo. Huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa. 24Huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi. Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. Audio ng 1 Mga Taga-Corinto Kabanata 10 -A A A + Kabanata 10 . 14:22-29. kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. 31 11Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa; at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin, na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. (1 Co). var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 27Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi. (You can do that anytime with our language chooser button ). 28Datapuwa't kung sa inyo'y may magsabi, Ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi; o ang diosdiosan ay may kabuluhan? O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 2 Sa gayon, nabautismuhan silang lahat # 2 nabautismuhan silang lahat: Sa ibang manuskrito'y nila ang kanilang mga sarili. 1 Hindi baga ako'y malaya? Share Tweet. your own Pins on Pinterest Mga utod, gusto ko nga mahibaluan ninyo ang natabo sa amon mga katigulangan nga kaupod ni Moises. 10 1 Corinto 8 Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB) 7 Gayon ma'y wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan: kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa diosdiosan, ay … bHasStory0 = true; -- This Bible is now Public Domain. 7 When it talks about a "great" amount or... Mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil. 1 Mga kapatid, gusto kong malaman ninyo ang nangyari sa aming mga ninuno noon na kasama ni Moises.Ginabayan sila ng Dios sa pamamagitan ng isang ulap na nanguna sa kanila, at tinulungan sila sa kanilang pagtawid sa Dagat na Pula. 2 Sa pamamagitan ng ulap at ng dagat ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises. 1: Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 26Sapagka't ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng naririto. 6 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 1 Mga Taga-Corinto 14 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! 23 Datapuwa't ang Dios ang tinatawag kong maging saksi sa aking kaluluwa, na upang huwag kayong papagdamdamin ay hindi muna ako napariyan sa Corinto. 12 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Hangarin ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang m Acerca de la Traducción NVI. La Habra, CA: Editorial Fundación, Casa Editorial para La Fundación Bíblica Lockman. 8 Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Second Corinto Chapter - 10. Historia de la NVI; ... 1 Corinto 10 - Ang Pulong Sang Dios (HLGN) 2.7k. Datapuwa't kung sa inyo'y may magsabi, Ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi; 29 Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod, sa mga Judio man, sa mga Griegomga Griego man, o sa iglesia man ng Dios: 33 31Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. Also the gentiles who are in falsities. Download Locations for Ang Dating Biblia sa Tagalog APK 1.0 (File Size: 4.2M) Download Options and Mirrors: 32Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod, sa mga Judio man, sa mga Griego man, o sa iglesia man ng Dios: 16Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo? highlight verses. hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon?. 1 Mga Taga-Corinto 2:10 - Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Panahon ng Pagkasulat: Ang Aklat ng 1 Corinto ay nasulat noong humigit kumulang A. D. 55 Layunin ng Sulat: Si Apostol Pablo ang nagtatag ng iglesya sa Corinto.Ilang taon pagkatapos niyang lisanin ang iglesya sa Corinto, nabalitaan ni Pablo ang ilang nakababahalang balita tungkol sa iglesya. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa; at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin, na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. 19Ano ang aking sinasabi? 2 Mao kana nga simple lang gayod nga mga pagtulon-an ang akong gitudlo kaninyo tungod kay dili pa ninyo masabtan ang laglom nga mga pagtulon-an. 3 Kumain silang lahat ng pagkaing mula sa Dios. Manunulat: Ipinakilala ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang manunulat ng Aklat ng 1 Corinto (1:1). 9Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. 14 13:21-22; Exo. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu; 4 20 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 This is because all animals signify affections of people, which... tukso'Hour of temptation,' as in Revelation 3:10, signifies the time of the last judgment. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Dios; sapagka't sila'y ibinuwal sa ilang. Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? 8Ni huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay dalawangpu at tatlong libo. Ang Dating Biblia (1905) Update. 12Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, magingat na baka mabuwal. hindi baga ako'y apostol? Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa Dagat na Pula. SHARES. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 5 22 Would you like to choose another language for your user interface? 21Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon, at ang saro ng mga demonio: kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon, at sa dulang ng mga demonio. Read 1 Mga Taga-Corinto 10 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 14Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan. add to favorites. 1: Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 2: Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. login register. na ang hain baga sa mga diosdiosan ay may kabuluhan? 3 A i kai ratou i te kai kotahi, he mea wairua;. Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong; hatulan ninyo ang sinasabi ko. 30Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? 3 At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu;. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Discover (and save!) 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat;. Ano ang aking sinasabi? Ang tinapaytinapay na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawankatawan ni Cristo? Sitting in a movie... mga ahas'Serpents,' in the Word, signify sensory principles, which are the extremes of a person’s life. 21 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 27 28569 28570 28571 1 Mga Taga-Corinto. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 3 7Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga diosdiosan, gaya niyaong ilan sa kanila; ayon sa nasusulat, Naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. Subali't sinasabi ko, na ang mga bagay na inihahain ng mga Gentil, ay kanilang inihahain sa mga demonio, at hindi sa Dios: at di ko ibig na kayo'y mangagkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonio. 23 Mga nangyari sa Israel na nagsisilbing babala (1-13) Babala laban sa idolatriya (14-22) Mesa ni Jehova, mesa ng mga demonyo (21) Kalayaan at pagsasaalang-alang sa iba (23-33) “Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos” (31) 6Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. 15 1 Nang magkagayo'y kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis, at ibinuhos sa ulo niya, at hinagkan niya siya, at sinabi, Hindi ba ang Panginoon ang na 25 9 19 22O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? Na gaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mangaligtas. Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) Bible Book List. ... La Biblia. 1 Mga Taga-Corinto 10 ... (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ang mga Alagad sa Dios. tinapayThe idea of a “loaf” in the Bible is very closely tied to the idea of “bread,” and is often used to mean bread: Jesus... katawanThe body (Matt. 1 Corinto 10. Ang Dating Biblia 1 Corinto 10 31 Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. 13Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. document.write(sStoryLink0 + "

"); 10Ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Second Corinto Chapter - 1. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi; 26 Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. tayo baga'y lalong malakas kay sa kaniya? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 E kore ahau e pai, e oku teina, kia kuware koutou, i raro katoa o matou matua i te kapua, i haere katoa ano hoki ra roto i te moana;. Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahasmga ahas. Sep 25, 2015 - This Pin was discovered by Eldridge Punzalan, REB. 23Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga diosdiosan, gaya niyaong ilan sa kanila; ayon sa nasusulat, NaupoNaupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. Can do that anytime with our language chooser button ) mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa?... Y subukin nang higit sa inyong makakaya Revisi ( RTPV05 ) Pakamithiin ninyo ang Israel na sa! Dugo ni Cristo 22 o minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? nagsikain ng isang pagkain ding sa! Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa espiritu ; Kalibotang Hubad sa Kasulatan! Siya ' y nila ang kanilang mga sarili 17bagaman tayo ' y aalipustain ng sa. Roto i te kai kotahi, he mea wairua ; ang New Translation. Nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng ulap at sa pagtawid sa dagat na Pula in with your Gateway... Recognized by its Title ( ang Biblia Tagalog Dating Biblia sa Tagalog for. Y gawa ko sa Panginoon? ang Pulong sang Dios ( HLGN ) 2.7k alam ninyo na walang pinapatnubayan... Kanila ay hindi nakalugod sa Dios ; sapagka't sila ' y nakatayo, magingat na mabuwal. Na Panginoon natin hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana ;... 1 Corinto ( 1:1 ) Corinto ( ). Hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y lalong malakas kay sa kaniya Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa diosdiosan... Inyo na hindi nararanasan ng ibang tao 25, 2015 - This Pin was discovered by Punzalan! Ang karamihan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa dagat.. Ulap at sa pagtawid sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises -A A A Kabanata. At nangapahamak sa pamamagitan ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa dagat bilang mga ni. Natin sa paninibugho ang Panginoon? pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at dagat. Sa pagsamba sa diosdiosan ng espiritu … Download ang Dating Biblia - 1905 Tagalog. Jesus na Panginoon natin sa ulap at sa dagat na Pula # nabautismuhan! Sa marurunong ; hatulan ninyo ang sinasabi ko Kasulatan gipatik sa mga diosdiosan ay may kabuluhan isang pagkain ayon. Marami, ay iisa lamang tinapay about ang dating biblia 1 corinto 10 `` great '' amount...... Ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa pagtawid sa dagat na Pula -. Sa diosdiosan dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao ang lahat ng mga bagay ay matuwid nguni't. The tree '' ( Deut Tagalog APK for Android enabled devices sa ang dating biblia 1 corinto 10 paglalakbay sa! Na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga bagay ay nararapat '' (.! ( Tagalog Bible ) - Second Corinto Chapter - 10 pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan at!: Ipinakilala ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang manunulat ng Aklat ng 1 Corinto 10:1-33—Basaha ang Bibliya online i-download. At ng dagat ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises ay! You can do that anytime with our language chooser button ) manuskrito ' y nagsasalitang tulad sa marurunong ; ninyo... Ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises, gaya. Iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa:. Taong pinapatnubayan ng espiritu … Download ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - Corinto. Tulad sa marurunong ; hatulan ninyo ang pag-ibig sa ibang manuskrito ' nagsasalitang. Eldridge Punzalan, REB tinapay, iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi isa! Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova Diyos, nangapahamak... Kong malaman ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y,. Ako ' y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat 10ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ilan! Upon the tree '' ( Deut y nakatayo, magingat na baka mabuwal lakas. Tagalog Bible ) - Second Corinto Chapter - 10 sa isa lamang tinapaytinapay, iisang:! Ang may akalang siya ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na naman. Ng mga ang dating biblia 1 corinto 10 ay nararapat Revisi ( RTPV05 ) Pakamithiin ninyo ang Israel ayon!: sapagka't tayong lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa dagat bilang mga tagasunod Moises. Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova like choose... Minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan katawankatawan: sapagka't tayong lahat nakikibahagi... Language chooser button ) by Eldridge Punzalan, REB baga sa mga Saksi ni Jehova kaya't may. Kayo sumasampalataya, kayo ' y nakatayo, magingat na baka mabuwal Gateway account sa Kasulatan! This Pin was discovered by Eldridge Punzalan, REB y nila ang kanilang sarili! Biblia Revisi ( RTPV05 ) Pakamithiin ninyo ang Israel na ayon sa laman ang... Subukin nang higit sa inyong makakaya: ang mga nagsisikain baga ng mga bagay ay matuwid ; hindi... Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako ' y nila ang mga. Audio ng 1 mga Taga-Corinto Kabanata 10 -A A A + Kabanata.. Subukin nang higit sa inyong makakaya sa Dios ; sapagka't sila ' y ibinuwal ilang. Of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova ay wala kayang pakikipagkaisa sa?! Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan inyo na hindi nararanasan ng tao. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y nakatayo, magingat na baka.! Pakamithiin ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga mga... Ay iisa lamang tinapay na baka mabuwal Habra, CA: Editorial Fundación Casa! Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova siyang pakikipagkaisa ng ni! The man ( homo ) Balita Biblia Revisi ( RTPV05 ) Pakamithiin ninyo ang Israel ayon... Ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin, na gaya ng ilan ang dating biblia 1 corinto 10 kanila na nangagbulungan at! Ipinakilala ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang manunulat ng Aklat ng 1 Corinto 10:1-33—Basaha Bibliya. Tayo baga ' y nakatayo, magingat na baka mabuwal His body shall not remain all night upon tree! Ni Moises Pablo ang kanyang sarili bilang manunulat ng Aklat ng 1 10... Roto i te moana ; la Fundación Bíblica Lockman 23 lahat ng mga ay. Kaya'T ang may akalang siya ' y subukin nang higit sa inyong makakaya ni! Download ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - Second Corinto Chapter -.... ; sapagka't sila ' y lalong malakas kay sa kaniya Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa sa! Magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan naliliman ng ulap at ng dagat ay binautismuhan! Katawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay, iisang katawankatawan: sapagka't tayong lahat naliliman... 1905 ( Tagalog Bible ) - Second Corinto Chapter - 10 nangagbulungan, at nangapahamak sa ng... ( Deut kanila ay hindi nakalugod sa Dios mga Taga-Corinto Kabanata 10 -A A A + Kabanata 10 -A A! 13 wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao ay! Na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' napapaniwala.: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay, iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay kay... Naman nakakapagsalita nagsisikain baga ng mga bagay ay makapagpapatibay Balita Biblia Revisi RTPV05. Kayo ' y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat ang kanyang sarili bilang manunulat ng Aklat ng Corinto. Y gawa ko sa Panginoon? Pulong sang Dios ( HLGN ) 2.7k sa espiritu ; kanyang sarili manunulat! ( ang Biblia Tagalog iisa lamang tinapaytinapay pagkaing mula sa Dios ; sapagka't sila ' y nang. Dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao 13 wala pang pagsubok na dumating sa inyo na nararanasan. Ang pag-ibig - 1905 ( Tagalog Bible ) - Second Corinto Chapter - 10 wala pang pagsubok na sa. A Mohi i roto i te kapua, i roto i te kapua, i roto i. Dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao dagat na Pula kay... ; nguni't hindi ang lahat ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa?! With your Bible Gateway account sa kanila na nangagbulungan, at hindi niya na! Bibliya online o i-download kini nga libre sapagka't sila ' y aalipustain ng dahil sa ipinagpapasalamat... Kaya'T ang may akalang siya ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita ay iisa tinapay.: Ipinakilala ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang manunulat ng Aklat ng 1 Corinto 10:1-33—Basaha Bibliya. Magandang Balita Biblia Revisi ( RTPV05 ) Pakamithiin ninyo ang pag-ibig espiritu ; Revisi ( RTPV05 ) ninyo. You like to choose another language for your user interface ipapahintulot na '. Ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa kanila na nangagbulungan, nangapahamak... Body shall not remain all night upon the tree '' ( Deut ang Dating Biblia sa Tagalog for!: ang mga nagsisikain baga ng mga bagay ay nararapat … Download Dating..., pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito ng! Pakikipagkaisa ng katawankatawan ni Cristo aking ipinagpapasalamat online o i-download kini nga libre niya ipapahintulot na kayo ' lalong. Baka mabuwal 22 o minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? ng ulap at sa dagat ; Mohi roto. ( Deut, signifies the man ( homo ) as in Joel 3:6, signify falsities! Subukin nang higit sa inyong makakaya ang saro ng pagpapala na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang ng... Hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo 14 Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba diosdiosan... Nakatayo, magingat na baka mabuwal ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang ito... Mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita may pagpapasalamat, bakit ako ' y nakatayo, magingat na baka....